Арбанаси палас

За контакти

Моля използвайте този формуляр, за да ни задавате въпроси или да изпращате обратна информация.

Абонирай се!

E-mail

Адрес

Съобщение


Арбанаси палас
с. Арбанаси, Велико Търново
Тел.: 062 630 176, 062 65 80 60
Teл./Факс: 062 629 786

reservations@arbanassipalace.bg

© 2022 Arbanassi Palace
Created by Mag Studio